Tháng 6,21,2017
» Tin tức » Ngành Hải quan: Chủ động phòng chống buôn lậu ma túy những tháng cuối năm 2017

Ngành Hải quan: Chủ động phòng chống buôn lậu ma túy những tháng cuối năm 2017

Lực lượng Hải quan tuần tra trên biển. Ảnh: M.Hùng

Với quyết tâm thực hiện thắng Chỉ thị của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo, kế hoạch của Ban công tác phòng, chống tội phạm buôn lậu, ma túy và mua bán người, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từ nay đến hết năm 2017, Tổng cục Hải quan dự kiến triển khai một số giải pháp trọng tâm.

Theo đó, ngành Hải quan sẽ thường xuyên bám sát quan điểm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và diễn biến tình hình tại các địa bàn trọng điểm, quy luật hoạt động của tội phạm nhằm đưa ra dự báo chính xác về xu hướng tội phạm để làm tốt vai trò Thường trực BCĐ 389QG và 138/CP, từ đó kịp thời tham mưu giúp Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Hải quan và công tác kiểm soát ma túy và tiền chất của nghành Hải quan.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Quyết định số 492/QĐ-TTg ngày 28/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; Chỉ thị số 21/CT-TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới; Nghị Quyết 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh  công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Quyết định số 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phe duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016- 2020; Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 27/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quôc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày 7/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020; Kế hoạch số 142/KH-BCĐ ngày 20/5/2016 của Ban chỉ đạo 138/CP về tổ chức thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam và Trung Quốc về tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm mua bán người giai đoạn 2016-2020. Trong đó, Tổng cục Hải quan sẽ tập trung vào Kế hoạch 185/KH-TCHQ ngày 17/8/2015 thực hiện Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Kế hoạch số 10876/KH-TCHQ ngày 17/11/2016 về việc phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống vi phạm pháp luật và phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa giai đoạn 2016-2020 và các Kế hoạch, chuyên đề lớn đã được Tổng cục Hải quan phê duyệt.

Mặt khác, tổ chức hướng dẫn kịp thời công tác nghiệp vụ kiểm soát hải quan cho các cục hải quan tỉnh, thành phố, tập trung vào công tác nghiên cứu thông tin địa bàn, tuyến vận chuyển hàng hóa, vụ việc, hiện tượng, phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và người có liên quan đến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; tuyển chọn, xây dựng, sử dụng những người không thuộc biên chế cơ quan Hải quan để thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; công tác đấu tranh, bắt giữ tại tuyến cơ sở; Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm soát ma túy cơ bản theo kế hoạch đò tạo năm 2017 đã được phê duyệt, Tham gia các hoạt động trong khuôn khổ dự án hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy do Bộ Công an chủ trì.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác nghiệp vụ, xác định trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ bị lợi dụng, vi phạm; kiên quyết không để xảy ra các vụ việc buôn lậu hóa, ma túy và mua bán người xảy ra trong địa bàn hoạt động hải quan, góp phần tích cực trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng, chống thất thu ngân sách Nhà nước từ nay đến hết năm 2017.

Ngoài ra, ngành Hải quan cũng tích cực phối hợp với lực lượng chức năng như Công an, Biên phòng, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường nhằm phát hiện, bắt giữ, xử lý kịp thời hành vi buôn lậu,vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại và hàng giả, ma túy và mua bán người; Đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Công thương trong công tác kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, sử dụng tiền chất, không để tội phạm lợi dụng sản xuất ma túy; Tăng cường công tác hợp tác quốc tế với Hải quan các nước, cơ quan phòng, chống ma túy của Mỹ, Úc, Nhật, Hàn Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc) … trong đó tập trung vào việc trao đổi thông tin và đào tạo tập huấn nghiệp vụ kiểm soát ma túy và tiền chất.

Theo Ban chỉ đạo 389