CTY CP CƠ ĐIỆN LẠNH ĐẠI VIỆT

Thông tin doanh nhân
0.jpg
Tên doanh nhân: Ngô Xuân Mạnh
Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Thông tin doanh nghiệp
Tên: CTY CP CƠ ĐIỆN LẠNH ĐẠI VIỆT
Địa chỉ:  421 Trường Chinh, F.14, TB
Điện thoại:  38123189
Fax: 08.6.2690.423
Email: chờ cập nhật
Website: đang cập nhật
Mã số thuế:  Chờ cập nhật
Lĩnh vực kinh doanh: Cơ điện lạnh
Giới thiệu: 
chờ cập nhật
ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG