CTY TNHH TM - DV - XNK HOÀNG MINH

Thông tin doanh nhân
0.jpg
Tên doanh nhân: Chờ cập nhật
Chức vụ: Chờ cập nhật
Thông tin doanh nghiệp
Tên: CTY TNHH TM - DV - XNK HOÀNG MINH
Địa chỉ:  414 Võ Văn Tần - F.5 - Q.3 - Tp.HCM
Điện thoại:  89291626
Fax: 089291525
Email: sales@alovanphongpham.vn
Website: www.alovanphongpham.vn
Mã số thuế:  0303718872
Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh văn phòng phẩm - văn hóa phẩm..
Giới thiệu: 
ĐỐI TÁC - KHÁCH HÀNG