Trang chủ Tin tức TP HCM tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát...

TP HCM tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội cuối năm

DNĐV – Văn phòng UBND TPHCM đã có Thông báo kết luận Phiên họp UBND TPHCM về tình hình kinh tế – xã hội tháng 10, 10 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cuối năm 2023.

Thông báo kết luận nêu rõ, những tháng còn lại của năm 2023 có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ là giai đoạn nước rút bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 mà còn tạo nền tảng cho 2 năm còn lại thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội TP giai đoạn 2022-2025.

Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

Trên cơ sở đó, UBND TPHCM đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm triển khai thực hiện từ nay đến cuối năm 2023. UBND TPHCM yêu cầu các sở, ban, ngành, thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tổ chức triển khai thực hiện tốt các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các Nghị quyết, kết luận của Thành ủy, HĐND Thành phố.

Tập trung tham mưu, hoàn thành 23 nhiệm vụ theo Chương trình công tác của Ban cán sự đảng, 67 nhiệm vụ theo Chương trình công tác của UBND Thành phố và các Kết luận chỉ đạo của Thường trực UBND Thành phố. Khẩn trương hoàn thiện các nội dung, nhóm giải pháp triển khai thực hiện Chủ đề năm 2023 của Thành phố. Chủ động tổ chức tổng kết công tác năm 2023, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Đồng thời, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành Trung ương hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (Nghị quyết số 98); chuẩn bị chương trình, nội dung phiên họp lần thứ nhất của Ban chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 98 do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban. Các cơ quan được phân công chủ trì chuẩn bị nội dung tham mưu các nội dung dự kiến trình HĐND TP, trong đó có 11 nội dung triển khai Nghị quyết số 98.

Tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân vốn đầu tư công

UBND TPHCM yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các địa phương được giao vốn đầu tư công quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 767 của Ban Thường vụ Thành ủy; tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên, đánh giá sát tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân vốn đầu tư công tại các công trình, dự án trên địa bàn; xác định đây là nhiệm vụ trọng yếu, ưu tiên hàng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan, đơn vị cuối năm 2023, phấn đấu đạt tỉ lệ giải ngân 95% theo quy định.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tập trung thực hiện đồng bộ giải pháp khắc phục, cải thiện các chỉ số theo quy định; trong đó quan tâm tập trung xử lý hồ sơ và công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố.

Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác triển khai khảo sát sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh việc ứng dụng chữ ký số, thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Các sở, ban, ngành, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục phát huy hiệu quả Quy chế phối hợp, linh hoạt các hình thức, phương pháp phối hợp, chế độ thông tin, trao đổi định kỳ và đột xuất; chủ động xây dựng riêng Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan theo từng lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành; tiếp tục cải thiện công tác phối hợp; thường xuyên rà soát, cập nhật, điều chỉnh Quy chế làm việc trong nội bộ cơ quan, đơn vị, xây dựng quy trình phối hợp, thời hạn, trách nhiệm đảm bảo tiến độ theo yêu cầu; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Theo dõi tình hình giá cả các mặt hàng thiết yếu, đảm bảo ổn định thị trường các tháng cuối năm 

Đẩy mạnh hoạt động liên kết phát triển du lịch vùng, đa ngành, lĩnh vực, kết hợp phát triển dịch vụ, thương mại; đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng khu vực; phát triển sản phẩm du lịch vùng. Tăng cường kết nối cung cầu trực tuyến, hướng đến tăng tính tương tác giữa chính quyền – doanh nghiệp, nhà cung cấp – hệ thống phân phối, doanh nghiệp – các sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước.

Phát huy mô hình tiêu thụ nông đặc sản và sản phẩm OCOP của TP trong phát triển du lịch nông nghiệp – nông thôn. Các quận, huyện, TP. Thủ Đức rà soát cân đối cung – cầu thị trường, theo dõi tình hình giá cả các mặt hàng thiết yếu để có giải pháp điều phối phù hợp, đảm bảo ổn định thị trường vào các tháng cuối năm 2023. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu Tết Giáp Thìn năm 2024.

Tiếp tục triển khai, từng bước hoàn thiện và đưa Hệ thống Quản trị thực thi TPHCM trên nền tảng số trở thành công cụ hữu hiệu, nâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống chính quyền Thành phố.

UBND TPHCM đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, truyền thông chính sách để Nhân dân cùng chung tay, góp sức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn Thành phố, phát huy truyền thống đoàn kết, lòng yêu nước và tinh thần năng động sáng tạo vượt khó vươn lên, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội Thành phố, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển năm 2023.

* Tình hình kinh tế – xã hội TPHCM tháng 10 và 10 tháng năm 2023:

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 ước đạt 108.120 tỷ đồng (tăng 2,6% so với tháng trước, tăng 15% so với cùng kỳ). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng năm 2023 ước đạt 978.681 tỷ đồng (tăng 9,2% so với cùng kỳ).

Tổng thu du lịch tháng 10 ước đạt 14.585 tỷ đồng (tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2022). Khách du lịch nội địa ước đạt 3,51 triệu lượt (tăng 7,4% so cùng kỳ năm 2022); khách quốc tế ước đạt 554.536 lượt (tăng 1,5% so cùng kỳ năm 2022). Lũy kế 10 tháng năm 2023, tổng doanh thu ước đạt 140.048 tỷ đồng (tăng 32,6% so với cùng kỳ năm 2022, tăng 16,7% so với kế hoạch năm 2023). Khách du lịch nội địa ước đạt khoảng 30,51 triệu lượt (tăng 22,6%); khách quốc tế ước đạt 4,12 triệu lượt (tăng 55,3% so cùng kỳ năm 2022).

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 10 ước tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 10,6% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng năm 2023, chỉ số IIP trên địa bàn TPHCM tăng 3,7% so với cùng kỳ. Đối với 4 ngành công nghiệp trọng điểm, chỉ số sản xuất công nghiệp trong 10 tháng tăng 6,3% so với cùng kỳ.

Tính đến cuối tháng 10, tổng vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố đã giải ngân là 24.199 tỷ đồng, đạt tỉ lệ 35% tổng số vốn giao. Thành phố đã tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác giải ngân vốn đầu tư công, báo cáo Ban Thường vụ. Qua đó, tiếp tục đề ra giải pháp khắc phục các hạn chế, thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Về thành lập doanh nghiệp, 10 tháng năm 2023, số doanh nghiệp thành lập mới là 42.670 doanh nghiệp với số vốn đăng ký mới là 386.579 tỷ đồng, tăng 15,2% về số lượng và giảm 4,5% về vốn đăng ký so với cùng kỳ. Có 97.096 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, vốn đăng ký bổ sung là 228.876 tỷ đồng, giảm 53,1% so với cùng kỳ. Tính chung tổng vốn đăng ký và bổ sung trong 10 tháng năm 2023 là 615.455 tỷ đồng, giảm 31,1% so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2023 ước đạt 372.708,110 tỷ đồng, đạt 79,35% dự toán và bằng 91,85% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 271.173,396 tỷ đồng, đạt 83,81% dự toán, bằng 93,87% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 101.529,100 tỷ đồng, đạt 69,64% dự toán, bằng 86,85% so cùng kỳ.

M.Hiển (theo Chinhphu.vn)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here